Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AVESİS için Akademik Ontoloji

uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik Konferansı, Saraybosna, Bosna-Hersek, 20 Eylül 2018, ss.1-5

Ontology Aided Knowledge Mapping Workflow Execution Environment for Semantic Information Extraction

6th WORLD CONFERENCE on INNOVATION and COMPUTER SCIENCES INSODE-2016, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016