General Information

Institutional Information: Faculty Of Arts & Science, Department Of Chemistry, Organic Chemistry
Research Areas: Natural Sciences

Names in Publications: Cakmak Osman

Metrics

Publication

125

Citation (WoS)

134

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

101

H-Index (Scopus)

6

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

20

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

Osman Çakmak, ilk ve  orta okulu doğduğu köyde-beldede (Başören ve Deliilyas)   liseyi, Sivas Lisesinde tamamladı.  Atatürk Üniversitesi  Kimya bölümünde lisans ve  lisansüstü eğitimini tamamladı. Bitirdiği okul ve bölümleri birincilikle tamamladı. Hayatın her alanında doğa bilimleri ve dini bilimlerle ilgilendi. Özellikle   yaratılış sırlarına dair felsefe-din-bilim  üçgeninde  yazılar yazdı.

Almanya’da  post doktora çalışmalarına katıldı (A. Von Humboldt Bursu, Wurzburg Üniversitesi).   İngiltere, ABD   ve  TÜBİTAK MAM da araştırmacı misafir bilim adamı  olarak çalıştı. Organik kimyanın sentez alanında ticari önemi yüksek moleküllerin eldesinde önemli yeni reaksiyon metotları geliştirdi; biyolojik aktiviteye sahip ilaç adayı moleküller sentezledi. TÜBİTAK, TEYiDEP   projelerinde yürütücü veya akademik danışman olarak görev yaptı. Çeşitli bilim ve başarı ödüllerine ve çok sayıda bilimsel  yayınlara sahiptir. Neşredilmiş kitapları bulunmaktadır.

Atatürk Üniversitesinde (1984) başlayan akademisyenliğini, Tokat Gaziosmanpaşa (1993) üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde (2013) devam ettirdi. Tokat GOÜ ve Yalova Üniversitesinde kurucu idari görevler yaptı.  Değişik vakıf  üniversitelerinde (Gelişim, Biruni, İ. Esenyurt ve İ. Rumeli)    tam zamanlı ve  yarı zamanlı çalıştı. Çeşitli eğitim kurumlarına ve sınai kurumlara danışmanlık yaptı