Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Bilimleri

  • Çevre Mikrobiyolojisi

  • Çevre Teknolojisi

  • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

  • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi

  • Kirlenmiş Sahalar ve Remediasyonu

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Mühendislik ve Teknoloji