Genel Bilgiler

Biyografi

Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği anabilim dalında 1991 yılında tamamlamış, 25 Haziran 1970 doğumlu olan Özer Çınar yüksek lisans ve doktora eğitimini YÖK bursu ile ABD, Clemson üniversitesinde tamamlamıştır. Kendisi yüksek lisans danışmanı Prof. Dr. Glen T. DAIGGER, doktora danışmanı ise Prof.Dr. C. P. Leslie GRADY’dir. “IAWQ Aktif Çamur Modeli 2’nin 4 atıksu arıtma tesisi kullanılarak değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans tezini 1996 yılında, konusu “Benzoik asitin denitrifikasyon yapıcı bakteriyel zenginleştirilmiş kültürler tarafından biyolojik ayrışabilirliğini etkileyen faktörler” adlı doktora tezini 2002 yılında tamamlamıştır.

2003 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cevre Mühendisliği bölümünde Y. Doç. Dr. Olarak göreve başladı. 2005 yılında aynı üniversitede doçent ve 2011 yılında profesör olarak görev yaptı. Sütçü İmam Üniversitesinde görev yaptığı donemde  DPT tarafından 8 milyon TL ile desteklenen altyapı projesinde yürütücü olarak görev yaparak 2008 yılında Üniversite Sanayi Kamu İşbirliği Merkezinin (USKIM) kurulmasında önemli rol oynamıştır ve 2011 yılına kadar kurucu Mudur olarak görev yapmıştır. Ayrıca kendisi Sütçü İmam Üniversitesinde Cevre Mühendisliği Bölümünde kurucu bölüm başkanı olarak 8 yıl görev yapmıştır. Kendisi 2008 yılında Sutcu İmam Üniversitesi  Biyomühendislik Ve Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını sağlayarak 2011 yılına kadar kurucu başkan olarak görev yapmıştır. Kendisi Sütçü İmam Üniversitesinde 2005 yılından beri Rektör Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Nisan 2012 ile Ocak 2014 tarihleri arasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde Rektör ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Temmuz 2014 tarihi itibarıyla, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde göreve başlamıştır. Özer Çınar Introduction to Environmental Engineering, Çevre Dostu Üretim Teknolojileri, Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisi (Lisansüstü), Tekstil Endüstrisi Atıklarının Arıtımı ve Çevre Biyoteknolojisi (Lisansüstü) gibi lisans ve lisansüstü dersleri vermiştir. Kendisinin danışmanlığında tamamlanan 3 doktora ve 4 yüksek lisans tezi olmakla birlikte şu anda devam eden 3 doktora ve 4 yüksek lisans tez çalışması bulunmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
İnşaat Fakültesi
Bölüm
Çevre Müh.Bölümü
Ana Bilim Dalı
Çevre Bilimleri

İletişim

Web Sayfası
www.cnrgroup.eu
Fax Telefonu
+90 212 383 5358
Ofis
1-10