Araştırma Alanları

  • Fizik

  • Atom ve Molekül Fiziği

  • Atom ve Moleküllerin Elekronik Yapısı Kuramı

  • Katı ve sıvı yapılar, kristalografi

  • Sıvı ve katılarda ion ve elektron emisyonu

  • Yoğun maddede elektronik taşınım

  • Temel Bilimler