Araştırma Alanları

 • Bilgisayarda Grafik

 • Programlama Dilleri

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Baskı Devreler, İnce Film, Kalın Film ve Hibrid Tümleşik Devreler

 • Nanoteknoloji

 • Optik ve Fotonik

 • Elektriksel ve Manyetik Alanlar

 • Elektromanyetik Bant Aralığı Yapıları

 • Aydınlatma Teknolojisi

 • Yenilenebilir Enerji

 • Fizik

 • Atom ve Molekül Fiziği

 • Atom ve Moleküllerin Elekronik Yapısı Kuramı

 • Atomik Özellikler ve Fotonla Etkileşmeler

 • Atomik ve moleküler etkileşimler

 • Moleküler Özellikler ve Fotonla Etkileşmeler

 • Katı ve sıvı yapılar, kristalografi

 • Sıvı ve katılarda ion ve elektron emisyonu

 • Yoğun maddede elektronik taşınım

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji