Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2012Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Fizikokimya, Türkiye

 • 2004 - 2006Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Fizikokimya, Türkiye

 • 2000 - 2004Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012Doktora

  Poli (Sülfonik Difenil Anilin)'in ve poli (Etilen Glikol) ile diblok kopolimerinin yüzey özelliklerinin incelenmesi ve diblok kopolimerin organik/inorganik hibrit partiküllerinin hazırlanması

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2006Yüksek Lisans

  Aromatik kirleticilerin fotokatalitik degradasyon reaksiyonlarının hızlandırılması: Katekolün Fe3+ iyonları ile katkılandırılmış TiO2 beraberindeki fotokatalitik degradasyon kinetiğinin incelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü