Education Information

Education Information

 • 2012 - 2015 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri, Okul Öncesi Eğitimi, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Okul Öncesi Eğitimi, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim / Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Anasınıfına devam eden çocuklara uygulanan sosyal değerler eğitimi programının sosyal beceri kazanımına etkisinin incelenmesi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2009 Postgraduate

  Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan usta öğreticilerin öğretmenlik yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Tokat ili örneği Sustainable Development

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English