Doç.Dr.

Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Muhasebe

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2004

2004

Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi: ABD ve Ortadoğu Ülkeleri

Akbaş H. E. , Özsözgün Çalışkan A. , Karaduman H. A.

VIII. Ulusal Finans Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Haziran 2004, ss.7-11


Duyurular & Dokümanlar

Temel Muhasebe Eşitliği
Ders Notu
27.10.2020

Temel Muhasebe Eşitliği 

tem_muh_esit_sorular.pdf Creative Commons License