Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Prof Dr Ahmet Temir

Türkoloji Dergisi , vol.16, pp.1-8, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Altın Ordu Resmî Yazışma Geleneği

Türkler , vol.8, pp.819-830, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

“Altın Ordu Diplomasi Geleneğine Bir Bakış”

KÖK Araştırmalar , vol.1, no.2, pp.97-112, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kıpçak Kuman Türkleri I

Kırım Dergisi , pp.16-25, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Kıpçak Türkleri II

Kırım Dergisi , pp.29-40, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eski Hukuk Vesikalarına Göre Turfan Uygurlarında Mülkiyet Hakları ve İlgili Terimleri Üzerine Bir İnceleme

World Famous Scholars Lecturing at Minzu University of CHINA Project, Pekin, China, 25 April 2017

Turfan Uygurlarında Aile hukukuna Dair İncelemeler: Evlilik kurumunda çeyiz/kalın geleneği

World Famous Scholars Lecturing at Minzu University of CHINA Project, Pekin, China, 24 April 2017

Eski Uygurlardaki Meslek Sınıflarına Terminolojik Açıdan Bir Bakış

World Famous Scholars Lecturing at Minzu University of CHINA Project, Pekin, China, 23 April 2017

Timürlü Devletindeki Uygur Harfli Resmî Yazışma Geleneği

The Minzu University of China, The Department of Uygur Language and Literature, Pekin, China, 24 October 2016

Contributions to Silk Road s History of Law Property Rights on Land and Their Use According to Uighur Contracts

International Symposium on the Minority Ethnic Contracts Unearthed Along The Silk Road, Turfan, China, 28 - 30 October 2015, pp.91-97

Memluk-Kıpçak Türk Dili Alanından Notlar

The Minzu University of China, The Department of Uyghur Language and Literature, Pekin, China, 26 October 2015

Sivil Belgelere Göre Eski Uygurlardaki İçtimai Yaşama Dair Değerlendirmeler

The Minzu University of China, The Department of Uyghur Language and Literature, Pekin, China, 24 October 2015

Altın Orda Kırım Resmi Yazışma Geleneğine Dair 1524 Tarihli Saadet Giray Han Tarhanlık Yarlığı

İdil Ural Tarihi Sempozyumu, Bildiriler (1.Cilt Türkçe metinler), Kazan, Russia, 10 - 12 January 2011, pp.103-129

Eski Türk Hukuk Vesikalarının Işığında İpek Yolu’nda Uygurlar

İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası Uluslararası Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 3 - 05 March 2015

Uygur Hukuk Belgelerine Göre Türklerde Toprak Mülkiyeti ve Bununla İlgili Terimler Üzerine

Elginkan Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2013, pp.55-74

Türk Dünyasında Dil Politikaları

Bilgi Üniversitesi, Küresel Sorunlar Platformu, 2. Dış Politika Yaz Okulunda Konferans, İstanbul, Turkey, 11 July 2013

Uygur Sivil Belgelerine Göre Çin Medeniyetinin Uygur Kültürüne Etkileri

Çin Medeniyeti ve Türk-Çin İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 January 2013

The Contracts of Guarantee on Turfan Uigurs International Symposium on Central Asian Philology

Minzu University of China, School of Ethnic Minority Languages and Literatures, Pekin, China, 23 - 25 November 2012

Lehçeler Arası Etkileşimin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar

Dilde Fikirde İşte Birlik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 04 October 2012

Criminal Law practices in Turfan Uigurs according to

The Third International Conference on Turfan Studies, Pekin, China, 19 - 21 October 2008, pp.375-397 Sustainable Development

Kırım Hanlığının Diplomatik Yazışmalarındaki Dil ve Üslup Üzerine Düşünceler

III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2010

Bugünden Yarına Türkçe

75. Dil Bayramı, Ankara, Turkey, 1 - 03 January 2010, pp.239-241

An Analysis on Uigurs From the Perspective of Historical Geography Language and Religion

3rd International Symposium ‘Languages and Memories, Osaka, Japan, 31 October - 03 November 2009

The Mongolian Influence On the Ottoman Institutional Structure

Mongolia in the Twenty First Century, Yeni Delhi, India, 23 - 24 November 2007, pp.11-21

Balkan Ülkelerinde Türklerin Yayılma Alanları ve Türk Yazı Dilleri Haritası Tasarısı

II. Uluslararası Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitimi ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni, Sakarya, Turkey, 20 - 24 October 2009

A Model Field of Turco Mongolian Cultural Cooperation during the Middle Period Formation of the Golden Horde Chancellery

52nd Annual Meeting of The Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Huhhot, China, 26 - 31 July 2009

Kaşgarlı Mahmud un Divanı nda Geçen Kölelikle İlgili Bir Vergi Adı Üzerine

Doğumunun 1000. Yıldönümünde Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati’t-Türk Uluslar arası Bilgi Şöleni, Pekin, China, 24 - 26 November 2008

Orta Asya da Bir Nesturi Hristiyan Türk Topluluğu Öngüt Türkleri

VI. Uluslar arası Türk Dil Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 25 October 2008

Tarihi Türk Dili Alanında Uzunluk/Mesafe Ölçümünde Kullanılan Birimler

38. ICANAS Toplantısı, Bildiriler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu yayınları, Ankara 2011, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007

Tarihi Türk Dili Alanında Uzunluk Mesafe Ölçümünde Kullanılan Birimler

ICANAS 38 (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Ankara, Turkey, 10 - 15 July 2007

Sources Releated to Economical Structure of Golden Horde Empire

International Conference on “History and Tradition of Mongolian Statehood, Ulan Batur, MOĞOLİSTAN, 23 - 29 June 2006, pp.151-158

Türk Vergi Sisteminde Salıg

4. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, İzmir, Turkey, 24 - 29 September 2007, vol.2, pp.1451-1464

Altın Orda Devlet Teşkilâtında Elçilik Terminolojisi

Volga-Ural Bölgesinde İslam medeniyeti İkinci Milletlerarası Sempozyumu, Kazan, Russia, 23 - 27 June 2005, pp.367-376

Tarihten Bugüne Türk Dili Alanı

Chinese Academy of Social Science (Konferans), TURFAN, China, 23 - 25 January 2006

Eski Türklerde Vasiyetname Geleneği

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2004

Eski Türklerde Haberleşme ve Posta Teşkilâtı

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 07 May 2004

Türklerde Nüfus Sayımı ve Bununla ilgili Kayıtlar Üzerine

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara, Turkey, 01 January 2004, pp.2379-2394 Sustainable Development

Türklerde Tarhanlık Kurumu

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 May 2003

Books & Book Chapters

Uygurlar

in: Ötüken'den Kırım'a Türk Dünyası Kültür Tarihi, Ahmet Kanlıdere,İlyas Kemaloğlu, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.81-104, 2020

Nevzat Kösoğlu Armağanı

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2019

Osmanlı Devletinin Kurumsal Yapısındaki Çingiz (Türk-Moğol) Tesiri

in: Outlook For Mongolia-Turkey Relations (Security and Diplomacy, Trade and Economy, Education and History), , Editor, Moğolistan Ankara Büyükelçiliği, Ankara, pp.103-116, 2019

Eski Türklerde Vasiyetname Geleneği

in: Vasiyet ve Öğüt Kitabı, Hazırlayan: Emine Gürsoy Naskali, Editor, Libra Kitap, İstanbul, pp.127-146, 2018

İpek Yolu'nda Uygurlar

in: İpek Yolu, , Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, pp.85-91, 2015

Eski Türk Resmî Yazışma Geleneğine Dair: Timürlü Hükümdarı Ebû Sa’id Küregen’e Ait Uygur Harfli 1468 Tarihli Bir Bitik

in: Turcology in Turkey, Selected Papers, Laszlo Karoly, Editor, Studia Urola-Altaica, Szeged, pp.423-453, 2007

Metrics

Publication

94

Project

10

Thesis Advisory

15
UN Sustainable Development Goals