Announcements & Documents

Danışman-Öğrenci Toplantısı
Announcement
9/26/2022

Değerli Öğrenciler,

Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcılığı'ndan gelen yazı doğrultusunda, danışmanı olduğumuz lisans öğrencilerinin akademik kariyerlerinin gelişimine destek olmak ve akreditasyon sürecinin devamlılığına katkı sağlamak açısından, dönem içinde iki kez olmak üzere toplantı yapılması zorunludur. Bu nedenle danışmanı olduğum lisans öğrencileri ile ilk toplantımız 29 Eylül 2022 Perşembe günü saat 11:00 de D-2044’de  yüz yüze olacaktır.

Düzenlenecek toplantıya tüm öğrencilerin katılımı gerekmektedir.  İlan edilen gün ve saatte yapılacak toplantıya katılamayan öğrenciler geçerli mazeretlerini toplantıdan sonraki ilk hafta içerisinde Kimya Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile bildirmelidirler. Toplantı bitiminde toplantı katılımcı listesi ile birlikte ilgili Tutanak Bölüm Başkanlığı’na teslim edileceğinden katılım zorunludur.

Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL