Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CONTRIBUTION OF CONCRETE TO SHEAR STRENGTH OF RC BEAMS FAILING IN SHEAR

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT, cilt.19, ss.400-408, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Compressive behavior of large-scale square RC columns confined with CFRP jackets

J Mater Design, cilt.31, ss.357-364, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Fragility analysis of mid-rise R/C frame buildings

ENGINEERING STRUCTURES, cilt.28, ss.1335-1345, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yüksek Beton Mukavemetli Betonarme Kirişlerde Uygun Sonlu Eleman Boyutları

İTU Dergisi, no.1, ss.22-28, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Boşluklu Perde Analizinde Bağ Kirişi Rijitliği Hesabı için Yeni Bir Formül

İMO, Teknik Dergi, cilt.10, ss.1973-1982, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonarme Elemanlarda Sonlu Eleman Uygulamalarında Drucker-Prager Akma Kriteri Kullanılması

İMO, Teknik Dergi, cilt.9, ss.1617-1625, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation on Shear Degradation of RC Beams Under Cycled Loads

8th International Conference on Advance Civil Engineering (ACE), Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 15 Eylül 2008, ss.208-215

Boşluklu Perde Bağlantı Kirişleri Hesabı

Prof. Dr. Rıfat Yarar Sempozyumu, cilt.1, ss.303-310

Torsional Irregularity of Buildings

14th World Conference on Earthquake Engineering

Seismic Rehabilitation: A Case Study

International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting, Cape Town