Dayanım ve Rijitlik Azalmasının TSD Sistemlerin Elastik Ötesi Yerdeğiştirme Sabiti Üzerine Etkisi


KIRÇIL M. S. , EKİZ İ.

8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 01 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text