Bir Çelik Tabliyeli Asma Köprüdeki Mastik AsfaltUygulamasının Başarım Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi


Akalın N. H., Dündar S., Yardım M. S., Girit S.

III. Uluslararası Mühendislik Fen Bilimleri ve Mimarlık Sempozyumu (ISENSA Kocaeli 2020), Kocaeli, Turkey, 16 - 17 April 2020, pp.13-21

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.13-21
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Mastic asphalt (slurry) type coating layer is generally used in steel suspended bridges and viaducts in order to protect them both the corrosive effects of traffic loads and against the corrosion. Production, transportation and laying of mastic asphalt mixtures differ from other bituminous hot mixes. In order to provide the optimum performance from production to laying out, it is crucial to determine the most appropriate time interval and to operate within this interval. In this study, the performance properties of the mastic asphalt mixtures whose aggregate, bitumen and additive properties are known and the time interval in which they are most suitable are investigated. Basalt and limestone as aggregates, B 50/70 bitumen as binder and Trinidat Lake Asphalt (TNAC) to increase the performance were used in the mixture. It is observed that, in such coatings wheel marks are formed under repetitive axel loads, as a result of the stresses caused by traffic loads, the coatings get worn and cracks appear. Therefore, in order to evaluate their performance mastic penetration, whell tracking and fatigue tests were performed on the mastic asphalt samples, taken immediately after their production at the plant, as well as at the initial, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th, 8th, 10th and 12th hours and the findings were compared. As a result, it was evaluated that the most appropriate working hours were between the 3rd and 8th hours.

Keywords Highway pavements, suspended bridge, mastic asphalt, wheel tracks test, fatigue test, pavement performance, optimum time interval.

Çelik tabliyeli asma köprülerde ve viyadüklerde, gerek trafik yüklerinin aşındırıcı etkileri gerekse çelik tabliyeleri korozyona karşı korumak için genellikle mastik asfalt (harç) tipi kaplama tabakası kullanılmaktadır. Mastik asfalt karışımların, diğer bitümlü sıcak karışımlara göre, üretimi, taşınması ve serimi farklılıklar gösterir. Üretimden serime kadar en uygun başarımı (optimum performans) sağlamak için, en uygun saat aralığının belirlenerek, bu aralıkta işlem yapılması çok önemlidir. Bu çalışmada agrega, bitüm ve katkı maddesi özellikleri bilinen mastik asfalt karışımlarının başarım özellikleri ve bunların en uygun olduğu saat aralığı araştırılmıştır. Karışımda agrega olarak bazalt ve kalker, bağlayıcı olarak B 50/70 bitüm ile karışımın performansını artırıcı Trinidat Göl Asfaltı (TNAC) kullanılmıştır. Bu tür kaplamalarda genellikle tekrarlı dingil yükleri altında tekerlek izi meydana geldiği, trafik yüklerinden dolayı oluşan gerilmeler neticesinde kaplamaların yorulduğu ve çatlakların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu nedenle başarımlarını değerlendirmek için, plentteki üretimden sonra sırasıyla; ilk anda, 1., 2., 3., 4., 6., 8., 10. ve 12. saatlerde alınan numunelere, mastik penetrasyon, tekerlek izi ve yorulma deneyleri yapılmış ve bulgular karşılaştırılmıştır. Sonuçta, 3. saat ile 8. saat arasının, en uygun çalışma saat aralığı olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler— Karayolu kaplamaları, asma köprü, mastik asfalt, tekerlek izi testi, yorulma testi, üstyapının başarımı, optimum saat aralığı.