Gençlerin Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Depresyon, Anksiyete ve Stres ile Yaşamlarında Kullandıkları Duygu Stillerinin İlişkisi


Kesen N., DENİZ M. E.

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ