Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Özellikleri ile Depresyon, Stres, Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


Eryılmaz A., Yıldırım Kurtuluş H., Uzun G.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.344-358, 2023 (Peer-Reviewed Journal)