Savurma Döküm Yöntemi ile Üretilmiş AlB2/Al Kompozit Malzemelerin Aşınma Davranışlarının İncelenmesi


Keskin Öner İ., Savaş Ö.

Journal of Marine and Engineering Technology (JOINMET), vol.2, no.1, pp.40-49, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, fonksiyonel olarak derecelendirilmiş AlB2/Al kompozitlerin abrasif aşınma özellikleri Taguchi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Aşınma deneylerinde Pin-on-disk tekniği kullanılmıştır. Deneyler sonrasında farklı aşınma şartlarında oluşacak ağırlık kayıplarını tahmin eden bir regresyon denklemi elde edilmiş ve geliştirilen denklem yardımıyla farklı şartlarda yapılan aşınma sonuçları, deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Kompozitlerin aşınma özellikleri üzerine uygulanan yükün yaklaşık %17, aşınma ortamının %53 ve AlB2 ile güçlendirilmesinin %18 oranında etkili olduğu görülmüştür. Geliştirilen regresyon modelinin değişik aşınma şartlarında ağırlık kayıplarının tahmininde kullanılabileceği görülmüştür.