3D Modelling of Historical Buildings via Social Media Data


Arıcan D., Tunalıoğlu N., Doğan A. H., Altuntaş C., Erdoğan B.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 - 26 May 2023, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Due to the fact that the cultural heritage and the natural heritage are increasingly threatened with destruction by the traditional causes of decay, as well as by changing social and economic conditions, wars and conflictions, disasters such as earthquake, flood, etc., as more dangerously fires, which have more destructive effects, has resulted in taking some measures and decisions on a global scale. This situation has brought with it the threat of encountering situations, where it is not possible to create inventories not only unexpected and sudden situations but also the expected natural deformation and destruction processes. Particularly, all the innovative concepts and issues that come with digitalization fact and the technologies that result from them, enable different approaches to be used for cultural heritage inventory by providing a different aspect to the process. In this respect, geoinformation-based hardware and software have become important tools for interdisciplinary studies by increasing their effectiveness in cultural heritage inventory projects and scientific activities in recent years. Therefore, in this study an integrated methodology using the images and videos shared by users on social media platforms for 3D modelling studies as fast, effective and low-cost was proposed. Within the scope of the study, data posted via social media platforms so-called Facebook, Instagram, and YouTube belonging to the Great Mosque and Hospital of Divriği, which is listed on the UNESCO cultural heritage, were used. The images and videos provided as open data in the 1-year period (January 2022-January 2023) were utilized for the Taç Gate, Cennet Gate, and Batı Gate of the building. 3D models were generated with the obtained data sets by photogrammetric evaluation based on the Structure-from-Motion (SfM) method. Within the modelling process, 5 models were generated using 180 images for the Batı Gate and 180 and 800 images for each of the Cennet Gate and Taç Gate. According to the results, it can be concluded that the model complement was formed and subsequently adding different platforms as data source may enhance the model.

Kültürel ve doğal miras varlıklarının, geleneksel ve olağan bozulma ve deformasyon süreçlerinin yanı sıra, toplumlarda ve dünyada meydana gelen sosyal ve ekonomik şartların değişmesi, yaşanan savaş ve çatışmalar, deprem, sel vb. afetler, yangınlar gibi daha da tehlikeli, tahribat yaratan unsurlar nedeniyle gittikçe artan bir hızla yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalması, küresel ölçekte bazı tedbirlerin ve kararların alınmasını da ortaya çıkarmıştır. Bu durum, beklenen doğal bozulma ve tahribat süreçlerinin yanı sıra beklenmeyen ve ani gelişen durumlar neticesinde envanterlerinin oluşturulmasına imkân sağlanamayan durumlarla karşı karşıya kalma tehdidini de beraberinde getirmiştir. Özellikle dijitalleşme olgusu ile gelen tüm yenilikçi kavram ve konular, bunların çıktısı olan teknolojiler sürecin farklı bir boyut kazanmasını sağlayarak, kültürel miras envanteri için farklı yaklaşımların kullanılmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan son yıllarda geoinformasyon (jeoenformatik) tabanlı donanım ve yazılımlar ile kültürel miras envanteri çalışmalarına yönelik proje ve bilimsel faaliyetler etkinlik kazanarak, disiplinlerarası çalışmalar için önemli bir araç haline dönüşmüştür. Buradan yola çıkarak gerçekleştirilen çalışmada, sosyal medya platformları üzerinden kullanıcıların paylaştıkları görüntü ve videolar kullanılarak hızlı, efektif, düşük maliyetli, 3B modelleme çalışmaları için entegre bir metodoloji önerilmektedir. Çalışma kapsamında, UNESCO kültürel miras listesinde yer alan Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’na ait Facebook, Instagram ve YouTube sosyal medya platformlarından paylaşılan veriler kullanılmıştır. Uygulamada yapıya ait kapılardan Taç Kapı, Cennet Kapısı ve Batı Kapısı'na ait 1 yıllık (Ocak 2022- Ocak 2023) süreçte açık veri olarak sağlanan görüntü ve videolar değerlendirilmiştir. Elde edilen veri setleri ile Hareketten Nesne Oluşturma (Structure-from-Motion, SfM) yöntemine dayalı fotogrametrik değerlendirme ile 3B modeller üretilmiştir. Modelleme çalışmaları kapsamında Batı Kapısı’na ait 180 görüntü, Cennet Kapısı’na ve Taç Kapısı’na ait 180 ve 800’er görüntü kullanılarak 5 farklı model üretilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre model bütünlüğünün oluştuğu, farklı platform verilerinin eklenmesi ile de modelde iyileşmelerin oluşabileceği görülmüştür.