Atık Mermerlerin Bitüm ile Adezyonu ve Bitümlü Sıcak Karışımlardaki Ekonomik Etkisi


Creative Commons License

Kök B. V., Okubay M., Yardım M. S., Yılmaz M.

7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 29 - 30 November 2017, pp.309-319

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.309-319
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bitümlü sıcak karışımların üretiminde karışım ağırlığınca %95 oranında kullanılan agregayı elde etmek için çoğu zaman doğa tahrip edilmekte ayrıca endüstriyel ürünlere olan talep artışı ile doğal bir kaynak olan bu hammadde tüketimi hızla artmaktadır. Bu durum, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini de tehlikeye düşürmektedir. Bu nedenle atıl durumda kalan atık malzemelerin kullanılması ve ekonomiye kazandırılması çalışmaları son zamanlarda hız kazanmıştır. Bu çalışmada beyaz ve Elazığ vişne mermerinin ve kalker agreganın bitüm ile yapışabilme yeteneği geliştirilen yeni bir yöntemle incelenmiştir. Ayrıca mermer atıklarının agrega olarak kullanımı ile ilgili ekonomik değerlendirme yapılmıştır. Sonuçta en iyi adezyonu kuru ve yaş durumda beyaz mermer, yaş durumda ise en kötü sonucu vişne mermer vermiştir. Ekonomik analizine göre mermer atıklarından üretilen agrega maliyetinin doğal taş ocaklarından çıkarılan agregaya maliyetine göre yaklaşık %30 daha ucuz olduğu tespit edilmiştir.