Türkçe Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metin Kahramanlarının Rol Model Olma Durumları Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

AYTAN T., çalıcı m. a., erdem a.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.634-652, 2018 (Peer-Reviewed Journal)