Türkiye deki tavuklardan Ornithobacterium rhinotracheale izolasyonu ve Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Western Blotting ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile analizi


BALIK D. , Ongor H., Turgut-Balik D., Celik V., Kilic A. , Muz A.

VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 01 September 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text