SURNAME-I VEHBI Manuscript in the Context of re-enacting of Cultural Heritage


Creative Commons License

Türkmenoğlu D., Bilsel Ç., Kamacıoğlu B.

Journal of International Social Research, vol.11, no.57, pp.241-248, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 57
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17719/jisr.2018.2442
  • Journal Name: Journal of International Social Research
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.241-248
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde geleneksel sanatlarımız ve çağdaş sanat eğilimlerimizi tarihsel bir çizgide devam eden yapılar olarak ele almak yerine farklı kültürel eğilimler çerçevesinde değerlendirme eğilimindeyiz. Ancak günümüzde bu değerlendirme biçiminin gerçekliğini sorgulama ve bir bağlantı kurma gerekliliği gittikçe önem kazanmaktadır. Bu amaçla, Levni tarafından oluşturulan dramatik yapıda yer alan kişiler, mekan ve olaylarla, 18. yüzyıla ait toplumsal yaşantı ile ilgili bilgileri günümüze aktaran yazılı ve görsel bir belge olarak Surname-i Vehbi Elyazması minyatürleri kullanılmaktadır. Çalışma kültürel formları yeni sanat biçimleriyle ele alma çerçevesinde kendi kültürel ögelerimize duyduğumuz uzaklığın giderilmesi, genç kuşakların kendi kültürel ögelerimizle buluşturulmasını amaçlamaktadır.

Şenlik etkinliklerinin, ilk Türk topluluklarından Osmanlılara kadar süren rolü düşünüldüğünde bunların toplumsal yapının devam ettirilmesinde kazandıkları bütünleştirici işlev önemlidir. Bu amacla çalısmada Surname-i Vehbi Elyazması minyatürlerinin birer sanat eseri olarak ele alınması yanında, toplumsal ve kültürel ögelerin aktarıldığı bir belge olarak taşıdığı önem dikkate alınmaktadır. Animasyonlarda Elyazması minyatürlerinin sanatsal üslup özellikleri korunmuş, şenliğin olayları kronolojik bir düzende aktarılmıştır. Bu anlamda çalışmada Surname-i Vehbi Elyazması kendi tarihsel ve toplumsal ve kültürel değerlerini tanıyan, bu degerlerle yeni teknolojiler ve çağın yeniliklerine uyum sağlayabilen yaratıcı bireylerin yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Minyatür, Surname-i Vehbi, Animasyon, Sanat, Kültür.