Akılcı Duygusal Davranış Yönelimli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamalarının PDR Öğrencilerinde Erteleme Davranışına Etkisi.


DENİZ M. E. , Uzun-Özer B.

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text