Poli(eter imid) ile 4-[4-(tetradesiloksi)benzoiloksi]benzoikasid Sıvı Kristali Karışımlarının Karışabilirliğinin Viskozite Yöntemi ile İncelenmesi, P46


Özkal S., ÇAKAR F., OCAK H., BİLGİN ERAN B., CANKURTARAN Ö., KARAMAN F.

5. Fiziksel Kimya Kongresi, Konya, Turkey, 16 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes