2005 Yılı Yaz ve Kış Aylarında Kuzey Kutup Bölgesinde İyonosferik Değişimin Konum Belirleme Sistemleri Üzerine Etkisinin Araştırılması


Sönmez D., Yege Y., Akbal O. A., Can Z.

7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2023, pp.14

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The changing climate in the arctic and factors such as global warming point to the necessity of gaining a better understanding of the arctic. These exceptional circumstances continuously induce changes in the arctic. Therefore, it is of paramount importance to comprehend the atmosphere and space conditions in the arctic and to measure their impact on Global Navigation Satellite Systems (GNSS), particularly in military applications, open-sea navigation, and search and rescue operations. Total Electron Content (TEC), one of the crucial parameters of the ionosphere, can vary daily due to all events that can directly or indirectly affect the ionosphere. In our research, using Total Electron Content (TEC) data obtained from GPS (Global Positioning System) measurements taken in the arctic during the 23rd solar cycle in 2005, theoretical calculations of GPS station locations were made, and comparisons were conducted with actual positions. Using a limited dataset, our study aims to investigate both the causes of position discrepancies and how to mitigate these discrepancies. As a result of this series of research, we aim to provide the most accurate interpretation of the satellite-derived signal's reception at the receiver, with the goal of preempting potential critical situations.

This study was initiated based on the TUBITAK 2209A project numbered 1919B012215137, titled "Investigating the Impact of the Ionosphere on GNSS Systems Through Different Factors Affecting the Ionosphere."

Kutup bölgelerindeki iklimin değişmesi ve küresel ısınma gibi faktörler kutup bölgesini daha iyi tanımamız gerektiğini işaret etmektedir. Bu olağanüstü durumlar kutup bölgesinde sürekli değişime sebep olmaktadır. Bundan dolayı Kutup bölgesindeki atmosferi ve uzay havasını tanımak ve iyonosferin konumlandırma sistemleri (GNSS) üzerindeki etkisini ölçmek; askeri düzeyde, açık deniz gemiciliğinde, arama kurtarma çalışmalarında önem taşımaktadır. İyonosferin önemli parametrelerinden toplam elektron içeriği (TEC) günlük olarak iyonosferi doğrudan veya dolaylı olarak etkiyebilecek tüm olaylar ile değişebilmektedir. Araştırmamızda, 23. güneş çevriminin 2005 yılı boyunca Kuzey Kutup Bölgesinden alınan GPS (Global Positioning System) verilerinden yola çıkılarak elde edilen TEC verisi aracılığı ile GPS istasyonlarının konumları teorik olarak hesaplanıp, gerçek konum ile kıyaslamalar yapılmıştır. Sınırlı bir veri kümesini kullanarak elde ettiğimiz araştırmamızın sonucunda konum farklılıklarının oluşma sebebi tespiti ile birlikte oluşan konum farklılıklarını nasıl ortadan kaldırabileceğimiz araştırılacaktır. Bu araştırmalar dizisi sonucunda uydudan yola çıkan sinyalin ulaştığı alıcı hakkında en doğru yorumu yaparak, oluşabilecek kritik durumların önüne geçmeyi amaçlamaktayız.

Bu çalışma, 1919B012215137 numaralı TÜBİTAK2209A projesi “İyonosferin GNSS Sistemleri Üzerindeki Etkisinin İyonosferi Etkileyen Farklı Faktörler Yoluyla İncelenmesi” isimli araştırmadan yola çıkılarak oluşturulmuştur.