Türk Populasyonunda Ankilozan Spondilit için İnterlökin 23 Reseptör Polimorfizminin Genotiplenmesi ve Analizi


NURAL B., ERDEMİR A., MUTLU Ö., BALIK D.

4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon, Turkey, 21 - 24 August 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Afyon
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes