Determination of sea level changes based on GNSS-IR on Türkiye coastlines


Altuntaş C., Tunalıoğlu N., Öcalan T., Keskin İ. H., Özel Ö., Sezen E., ...More

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) XXII. Sempozyumu 2023, Trabzon, Turkey, 29 November - 01 December 2023, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Sea level change is an important variable that needs to be continuously observed, both in climatological studies and in monitoring and explaining the geodynamic processes of the Earth. Sea level observations are currently carried out at global, regional, and local scales using satellite and ground-based measurement systems and technologies. The method called GNSS Interferometric Reflectometry (GNSS-IR) has been used as an alternative technique to traditional methods in determining sea level for the last decade. In this study, the outputs of the university scientific research project titled "Monitoring and Accuracy Research of Sea Level Change on Türkiye Coastlines Based on SNR Data with the GNSS-IR Method", carried out under the sub-protocol of cooperation between Yildiz Technical University and the General Directorate of Mapping, are presented. Within the scope of the study, the one-year GNSS SNR data (between May 1, 2020, and May 1, 2021) observed by four GNSS stations (İskenderun/Arsuz, Gökçeada, Trabzon, Yalova) from the Türkiye National Sea Level Monitoring System (TUDES) network, which are co-located with tide gauge stations, have been evaluated. The accuracy analysis of GNSS-IR sea level estimates was carried out by comparing them with tide gauge measurements. It was observed that when the conditions related to site selection at the stations are met, the correlation coefficient of daily mean sea level values with tide gauge measurements is over 90%, and the root mean square error remains below 10 cm. It has been demonstrated that the GNSS-IR method can be used as an alternative technique to tide gauge measurements in effectively determining sea level changes, assuming the GNSS data sampling frequency is sufficient and the site selection for the relevant station is made considering the GNSS-IR concept.

Deniz seviyesi değişimi hem iklim bilimsel çalışmalarda hem de yerkürenin jeodinamik süreçlerinin izlenmesinde ve açıklanmasında ihtiyaç duyulan, sürekli olarak gözlemlenmesi gereken önemli bir değişkendir. Deniz seviyesi gözlemleri günümüzde uydu ve yer tabanlı ölçme sistem ve teknolojileri kullanılarak küresel, bölgesel ve yerel ölçeklerde gerçekleştirilmektedir. GNSS Interferometrik Reflektometri (GNSS-IR) adı verilen yöntem, son on yıldır, deniz seviyesinin belirlenmesinde geleneksel yöntemlere alternatif bir teknik olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğü arasındaki iş birliği alt protokolü kapsamında gerçekleştirilen “Türkiye Kıyılarında Deniz Seviyesi Değişiminin SNR Verileri ile GNSS-IR Yöntemine Dayalı Olarak İzlenmesi ve Doğruluk Araştırması” başlıklı üniversite bilimsel araştırma projesinin çıktıları sunulmuştur. Çalışma kapsamında Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi (TUDES) ağında yer alan, mareograf istasyonları ile ortak yerleşkeli, dört adet GNSS istasyonunun (İskenderun/Arsuz, Gökçeada, Trabzon, Yalova) 1 Mayıs 2020 – 1 Mayıs 2021 tarihleri arasında gözlemlediği bir yıllık GNSS SNR verisi değerlendirilmiştir. GNSS-IR deniz seviyesi kestirimlerinin doğruluk analizi mareograf ölçüleriyle karşılaştırılarak gerçekleştirilmiştir. İstasyonlarda yer seçimine ilişkin koşullar sağlandığı takdirde günlük ortalama deniz seviyesi değerlerinin mareograf ölçüleri ile korelasyon katsayısının %90’ın üzerinde olduğu, karesel ortalama hatanın ise 10 cm’nin altında kaldığı gözlemlenmiştir. GNSS veri toplama sıklığı yeterli olduğu ve ilgili istasyonun yer seçimi GNSS-IR konsepti dikkate alınarak yapıldığı takdirde, GNSS-IR yönteminin deniz seviyesi değişimlerinin etkin belirlenmesinde mareograf ölçülerine alternatif bir teknik olarak kullanılabileceği ortaya konulmuştur.