Dinî Türk Musikisi Beste Türlerinden Durak


BALOĞLU B. Ş.

XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 November 2014, pp.99-107

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.99-107
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The subject matter of this academic paper is the durak genre, which is a part of the
Turkish-Islamic tekke repertoire. Durak is a composition in free rhythm that is
recited in the zikir ayins of the tarikats that perform cehrî zikr. These compositions
are recited in free-usul and in a very distinctive style by a musician called durakhan
or durakçı. This papers focuses on the technique, formal structure, performance style
of the durak genre.

İstanbul tekkeleri müziği repertuarından duraklar hakkında bilgiler içerir. Durak,
cehrî zikir yapılan tarîkatlerin zikir ayinlerinde okunan, serbest usûlde besteli bir
türdür. Bir kişi tarafından özel bir üslûpla okunur, okuyana durakhan veya durakçı
denir. Çalışmada, durak hakkında teknik bilgiler, durağın tarihî seyri hakkında ve
durak okuma üslûbu hakkında bilgiler yer almaktadır. Durak beste biçiminin ortaya
çıkışı hakkındaki tespitler bulunur. Ayrıca Suphi Ezgi’nin, durakların Durak Evferi
usûlüyle bestelendikleri ve okunduklarına dair iddiası ve bu iddiaya karşı itirazlar
üzerine değerlendirmeler yer almaktadır.