’Yeni Schiff Bazı Ligandı ve Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu, Mesomorfik Özellikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi


Altaş N., Yörür Göreci Ç., Bilgin Eran B., Peksel A.

25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.97

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.97
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes