Okul Psikolojik Danışmanlarının İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi


Yüksel Şahin F. , Emre M.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(MLA), vol.10, pp.1-23, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.21733/ibad.844011
  • Title of Journal : IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(MLA)
  • Page Numbers: pp.1-23

Abstract

Araştırmada, iş yerindeki stres kaynaklarının, çalışma yaşamı kalitesinin, yaşam stillerinin ve cinsiyetin okul psikolojik danışmanlarının iyi oluşlarını anlamlı bir biçimde yordayıp yordamadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 550 okul psikolojik danışmanı oluşturmaktadır. Araştırmada gerekli verileri elde etmek için, “PERMA İyi Oluş Ölçeği”, “Stres Kaynakları Ölçeği”, “Yaşam Stilleri Envanteri’’, ‟Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği’’ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.Verilerin analizinde doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, iş yerinde stres kaynaklarının; çalışma yaşamı kalitesinden mesleki doyum, mesleki tükenmişlik, eş duyum yorgunluğunun; yaşam stillerinden mükemmeliyetçilik, memnuniyet ve benlik saygısı stillerinin psikolojik danışmanların iyi oluş düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Ancak, araştırmanın sonucunda yaşam stillerinden kontrolcü ve beklenti odaklı stillerin; ve cinsiyetin psikolojik danışmanların iyi oluş düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olmadığı bulunmuştur.