İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okulun Değişime Açıklığı ile Değişim Kapasitesi Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


ÇALIK T., ER E.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.20, pp.151-172, 2014 (Peer-Reviewed Journal)