BÖTE Bölümlerine 2017 Yılında Yerleşen Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler


UZ BİLGİN Ç., KAVUK KALENDER M., YILMAZ M. B., ORHAN Ş. F., ERDEM M., Yıldırım S.

Ege Eğitim Dergisi, vol.20, no.1, pp.279-290, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.12984/egeefd.491627
  • Journal Name: Ege Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.279-290
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

2017 ÖSYS sonuçlarına göre Türkiye’deki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinin yedisine hiç öğrenci yerleşmemiş, 38’ine ise dokuz ve/veya daha az sayıda öğrenci yerleşmiştir. Bu bölümlerden sadece dördü kontenjanını tam doldururken, % 22’si ise kapasitesinin % 20 - % 60 arasını doldurmuşlardır. Bu durumu etkileyen unsurları ortaya çıkarmak üzere, yerleşen öğrencilerin BÖTE bölümlerini tercihlerini etkileyen sebeplerin belirlenmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu doğrultuda bu araştırmada, kontenjanını tam dolduran ile % 20 - % 60 bandında dolduran BÖTE’lerdeki öğrencilerin tercihlerinde üniversite ve bölümlerle ilgili özelliklerin etkisi incelenmiştir. Araştırmada, kontenjanını %20 ve üstü oranlarda doldurmuş 12 farklı BÖTE bölümündeki 290 öğrenciden tarama yöntemi ile veri toplanmıştır. Bu amaçla geliştirilen iki ölçeğin faktör yapıları belirlenmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Üniversite ile ilgili özelliklerin tercihlere etkisi ölçeği 14 madde ve dört boyuttan (tavsiye, konum, olanaklar, nam), Bölüm ile ilgili özelliklerin tercihlere etkisi ölçeği ise 9 madde ve iki boyuttan (nitelik, tavsiye) oluşmaktadır. Yapılan analizler üniversitenin sunduğu olanaklar ve bölümün niteliği boyutlarının tercih belirlemede etkisinin kontenjanı tam dolduran BÖTE’ler lehine; üniversitenin konumu boyutunun ise kontenjanını tam doldurmayan BÖTE’ler lehine istatistiksel olarak anlamlı fark yarattığını göstermiştir. Öğrencilerin tercih nedenlerine ilişkin görüşlerinin puan ortalamaları; üniversitenin bütününe yönelik özellikler açısından 6 üzerinden 3.63, bölüm özellikleri açısından ise 2.72 olarak hesaplanmıştır.