Guilt and School Satisfaction among Turkish Adolescents: The Mediating Role of Self-Esteem


Satıcı B., Tekin E. G. , Deniz M. E.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.9, no.53, pp.547-563, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 53
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Page Numbers: pp.547-563

Abstract

Abstract. In this research, structural equation modeling was performed to investigate the mediating role

of self-esteem in the relationships between guilt and school satisfaction in adolescents. Three hundred

twenty-nine adolescents (51.1% girls, 49.9% boys; M age = 13.64 yr., SD age = 1.47) were recruited as

participants from middle and high schools in Turkey. Data were collected via the Children’s Overall

Satisfaction with Schooling Scale and the Multidimensional Adolescent Assessment Scale. Findings

indicated that guilt was negatively associated with self-esteem and school satisfaction. Structural

equation modelling revealed that self-esteem has a mediator role between guilt and school satisfaction.

The results also confirmed that guilt predicted school satisfaction mediated by self-esteem via

bootstrapping procedure. The results of the research suggest that self-esteem, among adolescents with a lower feeling of guilt, may help to increase school satisfaction. Therefore, interventions targeting reducing feeling of guilt may be effective to increase school satisfaction through self-esteem in adolescents. Implications for future direction and limitations of the current research are also offered.

Keywords: Guilt; School satisfaction; Self-esteem; Structural equation modelling; Adolescent.

Öz. Bu araştırmada ergenlerde öz-saygının suçluluk ile okul doyumu ilişkisindeki aracılık rolünün yapısal

eşitlik modellemesiyle incelenesi amaçlanmıştır. Üç yüz yirmi dokuz (%51.1 kız, %49.9 erkek; Ort yaş =

13.64 yıl., SS yaş = 1.47) ergenin katılımıyla gerçekleşen bu çalışmada veri aracı olarak Çocuklar için

Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği ve Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar

suçluluğun öz-saygı ve okul doyumu ile negatif ilişkisine işaret etmektedir. Yapısal eşitlik modellemesi

sonuçlarına göre öz-saygı suçluluk ile okul doyumu ilişkisinde aracılık yapmaktadır. Sonuçlar

bootstrapping tekniği ile de desteklenmiştir. Araştırma sonucu ergenlerde düşük suçluluk hissi öz-

saygılarını güçlendirebileceklerine ve okul doyumlarını artırabileceklerini önermektedir. Dolayısıyla

müdahale programları suçluluk duygusunu düşürmeyi hedef alırsa öz-saygı aracılığıyla okul doyumunu

artırmada etkili olunabilir. Gelecek çalışmalar yönelik doğurgular ve bu çalışmanın sınırlıkları

tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler. Suçluluk; Okul doyumu; Öz-saygı; Yapısal eşitlik modellemesi; Ergenlik.