INVESTIGATION OF THE OPPORTUNITIES OF PROGRAM AND VETECHNOLOGIES TO ARTISTS USED IN GRAVURE ART


Bilsel Ç., Kaplanoğlu L.

ICUHTA uluslararası yüksek teknoloji kullanımı kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2018, pp.70-78

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.70-78
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this article is; The aim of this course is to examine the possibilities of traditional engraving techniques used by artists, the developed application, the possibilities that software technology brings to the artist, to transfer the contents of applications and technologies used, and to bring out the programs and technologies used in engraving art. The research group is a new generation of engraving artists who use technologies and applications, software in ever changing and changing gravure art. Research data were collected via social media, the internet environment, scientific research, apple store and Google store. The aim of this research is to examine the programs and technologies used in Engraving Art, Engraving Techniques. For this purpose, the following questions were searched in the research. Nowadays, many artists use the gravure printing tools in the programs and technologies used in Engraving Art to produce art prints. Modern gravure techniques are all very pleasant to apply and easy to understand when applied. Gravure art is a field that is open to the innovations as possible and has no boundaries. In the field of gravure printing arts, the artist is not tied to the molds through the use of these technologies before drawing and printing. These experiments allow him to find his own language of visual expression, which enriches the language. The richness and immediacy of these techniques in creating visual elements also provide shortcuts and shortcuts in reflecting the artist’s personality. As a result; printing artists, innovative technologies and applications, it is aimed to explain the programs and technologies used in Engraving Art, Engraving Techniques which are safer and harmless to new generation artists and to guide new works. 

Bu makalenin amacı; sanatçılar tarafından kullanılan Geleneksel Gravür tekniklerinin, yanında geliştirilen uygulama, yazılım teknolojinin sanatçılara getirdiği olanakları irdelemek, kullanılan uygulamaların ve teknolojilerin içeriklerini aktarmak, Gravür Sanatında kullanılan Program ve Teknolojileri ortaya çıkarmaktır. Araştırma grubu sürekli gelişen ve değişen Gravür Sanatında teknolojiler ve uygulamalar, yazılımlar kullanan yeni nesil Gravür Sanatınçılarıdır. Araştırma verileri, sosyal medya, internet ortamı, bilimsel araştırmalar, apple store ve Google store yoluyla toplanmıştır. Bu araştırmanın amacı Gravür Sanatında kullanılan Program ve Teknolojileri, Gravür Tekniklerinin incelenmesidir. Bu amaçla araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Günümüzde birçok sanatçı Gravür Sanatında kullanılan Program ve Teknolojilerinde yer alan gravür baskı araçlarını sanat baskılarının üretilmesinde yararlanmaktadır. Modern gravür tekniklerinin hepsi uygulanması oldukça keyifli ve kolay olduğu uygulandıkça anlaşılabilir. Gravür sanatı olabildiğince yeniliklere açık ve sınırları olmayan bir alandır. Gravür Baskı Sanatı alanındaki gelişmelerde de, sanatçı uygulama öncesi bu teknolojileri Çizim ve basım işlemi için kullanabilirliği sayesinde kalıplara bağlı kalmamıştır. Bu denemeler ona hem kendi görsel anlatım dilini bulmasını sağlar, hem bu dili zenginleştirir. Bu tekniklerin görsel öğeleri oluşturmadaki zenginliği ve doğrudanlığı sanatçının kişiliğinin resimlere yansımasında da kestirme ve kısa yollar sağlar. Sonuç olarak; baskı sanatçıları, yenilikçi teknolojileri ve uygulamaları kullanarak, yeni nesil sanatçılara daha güvenli ve zararsız olan Gravür Sanatında kullanılan Program ve Teknolojileri, Gravür Teknikleri’ni anlatmak ve yeni çalışmalara yol gösterici olması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Gravür, Teknoloji, Apps