THEORIES ON FAMILY EFFECT ON ACADEMIC FAILURE: LITERATURE REVIEW


Çavuşoğlu Deveci C., Gündüz M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.71, pp.679-686, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 71
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.679-686
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Education has many micro and macro effects. For that reason many researchers have dealed with the topic “academic failure”. Academic failure was tried to be explained by many situations which can be related with the individual, family, environment, teacher, school and education system. However it is possible to indicate that family is the one which have the most impact on individuals. There are many studies and theories about the importance of the family in academic success. While some theories draw attention to the active role of the family in academic success, some theories emphasize the passive role of the family due to their the socio-economic status. On the other hand, the rejection of academic success as a result of the culture of the family is also another idea which is held by another theory. In this study the ideas of the four major academics will take place: “Social Capital Theory” by Coleman, “Social Reproduction Theory” by Bourdieu, “Language Codes Theory” by Bernstein and the work held by Paul Willis who takes place among the resistence theorists. This study is considered to be important in terms of presenting the views of four important figures regarding the effect of the family on academic failure.

Eğitimin makro ve mikro boyutta pek çok etkisi söz konusuyken akademik başarısızlık da araştırmacıların ele aldığı konular arasında yer almıştır. Akademik başarısızlık bireye, aileye, çevreye, öğretmene, okula ve eğitim sistemine ilişkin pek çok durumla açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak bu faktörlerin birey üzerinde en fazla etkisi olanının aile olduğunu söylemek mümkündür. Ailenin akademik başarıdaki önemine ilişkin pek çok çalışma ve teori mevcuttur. Kimi teoriler ailenin akademik başarıdaki aktif rolüne dikkat çekerken kimi teoriler ailenin içinde bulunduğu sosyoekonomik statü sebebiyle akademik başarıdaki pasif rolünü vurgulamaktadır. Diğer taraftan ailenin içinde bulunduğu kültür sebebiyle akademik başarının reddedilmesi de geliştirilen teoriler arasındadır. Bu çalışmada Coleman’ın “Sosyal Sermaye Teorisi”, Bourdieu’nun “Yeniden Üretim Teorisi”, Bernstein’ın “Dilsel Kodlar Teorisi” ve direnç kuramcılarından Paul Willis’in çalışmasına yer verilecektir. Bu çalışmanın ailenin akademik başarısızlığa etkisine ilişkin dört önemli isimin görüşlerini bir arada sunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.