-Desiloksi-2-[[[4-Hekziloksifenil]İmino]Metil]Fenol’ün Çeşitli Çözücülerle Termodinamik Etkileşimleri


Cankurtaran Ö., Yazıcı O., Cakar F., Bilgin Eran B., Karaman F.

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.27, pp.39-48, 2009 (Peer-Reviewed Journal)