BELİREN YETİŞKİNLERİN POZİTİF PSİKOTERAPİ YAPILARI İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ


Eryılmaz A., Çaykuş E. T.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , vol.7, no.5, pp.319-331, 2020 (Peer-Reviewed Journal)