The Prediction Performance of Asset Pricing Models and Their Capability of Capturing the Effects of Economic Crises: The Case of Istanbul Stock Exchange/Varlık Fiyatlandırma Modellerinin Tahmin Performansı ve Ekonomik Krizlerin Etkilerini Yansıtma Güçleri


BULUT N., Şengör S.

Journal of Business Research (İşletme Araştırmaları Dergisi), vol.2, no.3, pp.3-24, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)