Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) deneysel Ornithobacterium rhinotracheale infeksiyonunun immunohistokimyasal, patolojik, ELISA ve PCR yöntemleriyle incelenmesi


BALIK D., Ozbey G., Celik A., Tarakci B., Balik F.

VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 01 September 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: No