Triton X-100 Sulu Misel Ortamda Bizmut Triflat Katalizörü Kullanarak Mannich Reaksiyonu ile -Aminoketon Sentezi


TURGUT Z. , ÖZTÜRKCAN S. A. , TURHAN K.

Uluslararası Katılımlı XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 29 June - 02 July 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes