Davranış Teorilerinin Bireysel, Sosyal Ve Normatif Açıdan Kavramlaştırılması: BSN Davranış Modeli Önerisi


Creative Commons License

Pekdemir I., Turan A.

İstanbul Management Jourenal, vol.29, pp.1-31, 2018 (Peer-Reviewed Journal)