Investigation of the Effect of Solid Wire and Flux Combinations Used in Submerged Arc Welding of the LPG Cylinders on Mechanical Properties


Creative Commons License

Nuhoğlu U., Mert T., Tümer M.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi, vol.37, no.2, pp.509-517, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Liquefied petroleum gas (LPG) cylinder is a type of pressure vessel that used to store and transport liquefied gases. In this study, S460MC steel with a thickness of 1.50 mm and submerged arc welding method were used in the manufacturing of LPG cylinders. Selection of the welding consumables (wire, flux) and optimization of the welding parameters (current, voltage, travel speed) are the primary focus of the study. Selected welding parameters have been verified as a result of visual and radiographic (X-ray) tests and macroscopic examinations. In order to analyze the effects of welding consumables on mechanical properties, test specimens were prepared, then tensile and hardness tests were performed and it was observed that molybdenum element increased the mechanical strength. In order to fulfill the requirements of the LPG cylinder production standard, bursting & volumetric expansion tests and pressure fatigue tests were performed and the requirements were met.

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüpü, sıvılaştırılmış gazları depolamak ve taşımak için kullanılan bir tür basınçlı kaptır. Bu çalışmada, LPG tüpü imalatında kalınlığı 1.50 mm olan S460MC çeliği ve tozaltı ark kaynağı yöntemi kullanılmıştır. Kaynak sarf malzemelerinin (tel, toz) seçimi ve kaynak parametrelerinin  (akım, gerilim, ilerleme hızı) optimizasyonu çalışmanın öncelikli odak noktalarıdır. Görsel ve radyografik (X-ışını) testler ve makroskopik incelemeler sonucunda seçilen kaynak parametreleri doğrulanmıştır. Kaynak sarf malzemelerinin mekanik özellikler üzerine etkilerini incelemek amacıyla deney numuneleri hazırlanmış sonrasında çekme ve sertlik ölçme testleri yapılmıştır ve molibden elementinin mekanik dayanımı arttırdığı gözlemlenmiştir. LPG tüp üretim standardı gereksinimlerini doğrulamak amacıyla da patlatma & hacimsel genleşme deneyleri ve basınçla yorulma deneyleri uygulanmıştır ve gereksinimler sağlanmıştır.