Kavramsal Bir Yapı ve Ölçüm Aracı Olarak Duygusal Zeka İncelemesi: Eleştiriler, Öneriler


Creative Commons License

Aren S., Aydemir S.

Leges Ekonomi ve Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.42-55, 2014 (Peer-Reviewed Journal)