Çeviri Tarihimizde Fenni Romanlarla bir Kültür Repertuarı Oluşturmak


KARADAĞ A. B.

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, vol.3, no.6, pp.45-73, 2012 (Peer-Reviewed Journal)