Ortak hedef belirleme açısından insan sıtma parazitlerinin iki türünün laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genlerinin nükleotid düzeyinde karşılaştırmalı analizi


Celik V., Brady L., BALIK D.

14. Biyoteknoloji Kongresi, 01 August 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: No