Elektrokinetik Biriktirme Yöntemiyle Co Ve Ti Alaşımları Üzerine Kaplanan Çok Duvarlı Karbon Nanotüp/Hidroksiapatit Tabakaların Proses Ve Karakterizasyonu


Creative Commons License

Üstündağ C. B., Kaya F., Boccaccini A. R., Kaya C.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.9-14, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Karbon nanotüplerle takviyeli ve takviyesiz hidroksiapatit kaplamaların eldesi için hızlı, ekonomik ve proses şartlarının kolay kontrol edilebildiği elektrokinetik biriktirme yöntemi (EKB) kullanılarak, değişik kaplama sürelerinde elde edilen tabakaların yapı-özellik ilişkileri irdelenmiştir. Son on yıl içerisinde yüzey yenilenmesinde (hip re-surfacing) yaygın olarak kullanılan Co-Cr-Mo ve kalça protezlerinin temel alaşımlarından olan Ti-6Al-4V alaşımları kaplanarak, hidroksiapatite ilave edilen karbon nanotüplerin bağlanma mukavemetine ve mikroyapıya olan etkileri belirlenmiştir. Nano- boyutlu başlangıç tozları kullanılarak elde edilen kaplama tabakalarının düşük sıcaklıklarda sinterlenmesi sonucunda (550-600oC) kaplama tabakalarında arzu edilmeyen fazların bulunmadığı ve karbon nanotüplerin kaplama tabakasının bağlanma mukavemetini artırdığı belirlenmiştir.