Elazığ Harmantepe yöresi topraklarının mikroorganizma populasyonu üzerine bir araştırma


BALIK D.

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1994 (Other Refereed National Journals)