OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DÜNYA FUARLARINDAKİ GÜZEL SANATLAR TEMSİLLERİ


Gürlemez Arı A., Sinanlar Uslu S.

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES), no.31, pp.570-579, 2018 (Peer-Reviewed Journal)