”Hermenötik”, Heinz-Günther Stobbe, Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, Hrsg. Von Peter Eicher. München 1984, 2. band’da yer alan “Hermeneutik” adlı maddenin çevirisi,


YILMAZ M. F.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (Peer-Reviewed Journal)