5-Dodesiloksi-2-[[[4-(S)(2-Metilbutoksi)Fenil]İmino]Metil]Fenol Sıvı Kristalinin Faz Geçişlerinin Ters Gaz Kromotografisi ile Belirlenmesi


CANKURTARAN Ö., coşkun S., Yörür Ç., Şakar D., Bilgin Eran B.

XIX Ulusal Kimya Kongresi, Aydın, Turkey, pp.678

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.678
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes