A traffic congestion pricing model for Eminönü district


Creative Commons License

Yuksel H., Yardım M. S., Gürsoy M.

Teknik Dergi/Technical Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers, vol.21, no.2, pp.4995-5022, 2010 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

An investigation on applicability of a congestion pricing scheme to the Eminonu District, which is subject to heavy traffic problems in the Historical Peninsula of Istanbul, has been conducted. The area borders are set; field studies are performed to determine speed-flow characteristics of the roads and the demand function for automobile users. Akcelik and MTC speed-flow models are found suitable to represent the area's traffic. A computer program is developed to assess the optimum toll under many different conditions with higher sensitivity. As a result, optimum congestion toll rates for different scenarios are calculated and it is concluded that the congestion pricing application would have a decreasing effect on the automobile road traffic of 15-40% and increase the mean traffic speed approximately 15-25 km/h.

Keywords: Congestion pricing, speed-flow relationship, Eminönü, logit modal split model 

Bu çalışmada, İstanbul’un ağır trafik problemi yaşanan bölgelerinden Eminönü İlçesi’nde, “Tıkanıklık Fiyatlandırması Yöntemi”nin uygulanıp uygulanamayacağı araştırılmıştır. Bu amaçla, ücretli bölge sınırları saptanarak, bölge trafiği incelenmiş; trafik akımını temsil eden bir model araştırılmış, Akçelik ve MTC hız-akım modellerinin trafik koşullarına uyduğu belirlenmiş; özel araç sahipleri anketi yardımıyla, bir talep fonksiyonu elde edilmiştir. Optimum tıkanıklık fiyatını değişken ve parametre değişimine göre hesaplamak üzere bir yazılım geliştirilmiştir. Farklı trafik koşulları için optimum tıkanıklık fiyatları belirlenmiştir. Uygulamanın bölgedeki karayolu trafiğinde azaltıcı bir etki yaratacağı; bunun da taşıt girişlerinde yaklaşık %15-%40’lık azalma, ortalama hızlarda ise 15-25 km/sa mertebesinde iyileşmeler şeklinde ortaya çıkacağı görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Tıkanıklık fiyatlandırması, hız-akım ilişkisi, Eminönü, lojit türel ayrım modeli